Προγραμματισμός

Μετακίνηση αρχείων μεταξύ συστημάτων Unix και Windows

Υπάρχουν πολλοί τρόποι για τη μετακίνηση αρχείων μεταξύ Unix και Windows. Στο μυαλό μου, εμπίπτουν σε τρεις κατηγορίες - ασφαλές αντίγραφο (ας μην σκεφτούμε καν ftp), κοινόχρηστους δίσκους και συγχρονισμό αρχείων. Κάθε ένα έχει τα δικά του πλεονεκτήματα.